Sezon świąteczny przynosi nam początek WP3

Podczas tego pakietu, zamierzamy zbadać karbonizaty wykorzystane w procesie FCDI Nasz karbonizat sporo przeszedł podczas testów odsalania. Jako elektroda przepływowa stanowił zawiesinę w roztworze elektrolitu, dlatego oprócz naładowania jonami przeniesionymi z odsalanego diluatu, doświadczył efektów związanych z wymywaniem. Ponadto, reakcje elektrodowe towarzyszące procesowi FCDI prowadziły do zmiany pH roztworu elektrody, a w niektórych przypadkach najwyraźniej […]