Project Flowchar

 • Agnieszka
  Korus

  Kierownik projektu,
  kierownik WP1 i WP2

 • Tematyka badawcza

  zgazowanie biomasy; powstawanie, właściwości oraz zastosowanie karbonizatów

 • Obowiązki w projekcie

  koordynacja i prace administracyjne; prace eksperymentalne; opracowanie i rozpowszechnianie wyników badań; zarządzanie danymi

 • Kontakt

  agnieszka.korus@polsl.pl

 • Paulina
  Wienchol

  Kierownik WP3

 • Tematyka badawcza

  oksyspalanie odpadów; pomiary i modele kinetyczne

 • Obowiązki w projekcie

  koordynacja WP3; prace eksperymentalne; opracowanie i rozpowszechnianie wyników badań; koordynacja działań promocyjnych

 • Kontakt

  paulina.wienchol@polsl.pl

 • Hanna
  Jaroszek

  Adiunkt

 • Tematyka badawcza

  procesy membranowe; odsalanie; oczyszczanie ścieków

 • Obowiązki w projekcie

  prace eksperymentalne w WP2; opracowanie i rozpowszechnianie wyników badań

 • Kontakt

  hanna.jaroszek@polsl.pl