Project Flowchar

W projekcie FlowChar, każdemu z powyższych pytań dedykowany jest osobny pakiet roboczy.

WP 1

Przygotowanie i analiza karbonizatów

  • Kierownik WP1:

    Agnieszka Korus

Wybór najlepszych karbonizatów do przygotowania elektrod przepływowych

WP 2

Elektrosorpcja jonów na karbonizatach ze zgazowania

  • Kierownik WP2:

    Agnieszka Korus

Określenie sprawności odsalania wody przy wykorzystaniu karbonizatów ze zgazowania biomasy

WP 3

Zgazowanie zużytych karbonizatów

  • Kierownik WP3:

    Paulina Wienchol

Określenie wpływu wykorzystania karbonizatów jako elektrod przepływowych na ich reaktywność w procesie zgazowania