Biomasa została wybrana

Trwa realizacja pierwszego pakietu roboczego. Przeczytajcie naszą krótką relację na temat tego, nad czym ostatnio pracowaliśmy w ramach WP1. W oparciu o dane literaturowe i dostępność rynkową, wybraliśmy zestaw materiałów, z których przygotowujemy teraz karbonizaty. Mając na uwadze materiały resztkowe i odpadowe z produkcji rolnej i leśnictwa, postanowiliśmy pozyskać próbki reprezentujące główne rodzaje biomasy: drewno, […]